Lekari

Print Friendly, PDF & Email

Osnivač ordinacije:

Prof. dr Branka Dapčević – Stanojević specijalista interne medicine – gastroenterolog

dr Saša Perić – specijalista interne medicine – gastroenterolog

dr Slobodan Srećković – specijalista interne medicine – gastroenterolog